Banklening
overeenkomst

Banklening

Een aangewezen financiële instelling om een lening bij af te gaan sluiten is een bank. Het geld dat een bank in bewaring heeft gekregen van spaarders kan, onder bepaalde voorwaarden, worden uitgeleend. Er zijn zelfs banken die zich voornamelijk hebben toegelegd op het verstrekken van leningen of hypotheken (een lening die bedoeld is om een woning mee te financieren en waarbij deze woning als onderpand dient).

Een lening afsluiten is niet iets dat men doorgaans even snel doet. Men gaat immers een financiële verplichting aan met een bank of een andere financiële instelling. Het geleende geld moet niet alleen worden terugbetaald er zal ook een vergoeding dienen te worden voldaan voor het beschikbaar stellen van de lening. Zo’n vergoeding wordt ook wel rente genoemd en bestaat meestal uit een vooraf bepaald percentage van het nog niet afgeloste deel van het totale leenbedrag.

rentevergoeding

Wanneer een bank geld ter beschikking stelt aan een cliënt dan zal hier een vergoeding tegenover moeten staan. In de meeste gevallen gebeurt dit in de vorm van rente die zal worden berekend over het niet afgeloste deel van de verstrekte lening. Meestal vindt de terugbetaling plaats in periodieke termijnen en bestaat elke termijn uit een aflossings- en een rentedeel, hoewel het ook mogelijk is om enkel rente te betalen en na het verstrijken van de looptijd de lening in één keer te voldoen. Dit wordt ook wel een aflossingsvrije lening genoemd. Betaald men per afbetalingstermijn zowel aflossing als rente dan zal het rentedeel naarmate de lening verder wordt afbetaald steeds kleiner worden.

Doorlopend krediet

Naast leningen met een vaste looptijd kan men ook kiezen om er een te nemen waarbij men het terugbetaalde bedrag direct weer op kan nemen. Dit wordt een doorlopend krediet genoemd.