Achtergestelde lening
overeenkomst

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een lening waarbij degene die het geld uitleent in het geval van faillissement wordt achtergesteld op andere schuldeisers. Deze soorten leningen worden dan ook bijna uitsluitend door een aan ondernemingen verstrekt. Het bedrijf dat een achtergestelde lening aangaat komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter de andere schuldeisers als laatst aan de beurt. Mocht er onvoldoende uit de opbrengst van de boedel worden gehaald dan is het zelfs mogelijk dat de schuld niet terug betaald wordt.

Een lening afsluiten is niet iets dat men doorgaans even snel doet. Men gaat immers een financiële verplichting aan met een bank of een andere financiële instelling. Het geleende geld moet niet alleen worden terugbetaald er zal ook een vergoeding dienen te worden voldaan voor het beschikbaar stellen van de lening. Zo’n vergoeding wordt ook wel rente genoemd en bestaat meestal uit een vooraf bepaald percentage van het nog niet afgeloste deel van het totale leenbedrag.

De voorwaarden en het contract

Een achtergestelde lening kan worden bereikt door dit contractueel vast te leggen. Door deze voorwaarden loopt degene die het geld uitleent een groter risico dat deze een deel van de verstrekte lening niet terugbetaald krijgt. Door het hogere risico wordt er een hoger rentepercentage vergoed. In sommige gevallen kan dit percentage ook afhankelijk zijn van de ondernemingswinst.

Bij het afsluiten van een lening wil de financiële instelling uiteraard niet te veel risico’s lopen en zal daarom alle afspraken opnemen in een zogenaamde kredietovereenkomst. Hier worden bijvoorbeeld de looptijd, de rente en nog een heleboel andere afspraken en voorwaarden vastgelegd. Verder zal de financiële instelling, voor het verstrekken van de lening, eerst wat gegevens van de aanvrager willen toetsen zoals zijn of haar burgerlijke staat, het netto maandinkomen van de aanvrager en diens eventuele partner maar ook of er nog andere schulden zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. Gebruik een tool om de juiste keuze te maken.

Waarom een achtergestelde lening?

Voor banken en investeerders is het aantrekkelijk dat er achtergestelde leningen zijn. In het geval van een faillissement zijn deze immers degenen die de grootste klap opvangen. De achtergestelde lening wordt dan ook vaak gebruikt om aan te tonen dat men vertrouwen heeft in de onderneming. De verstrekker van de achtergestelde lening heeft daarnaast het voordeel dat de ontvangen interest belastingvrij is.